AKO JE TO ÚNIKOM INFORMÁCIÍ NA PAPIERI A AKO SA PRED NÍM CHRÁNIŤ?

Je mnoho spôsobov, ako môže dôjsť k úniku vašich dát, každé ale má svoje riešenie. Podstatou skartácie je ochrana dát na dokumentoch. Preto je dôležité, aby ste si vybrali typ skartácie podľa toho, kde, ako a s akymi citlivými údajmi pracujete:

VÁŠ PRACOVNÝ STÔL

Veľa citlivých informácií končí jednoducho v koši. Pritom žiadny smetiak nie je vybavený bránou firewall.

Viete koľko dôležitých dokumentov necháte po svojom odchode na stole? a viete, kto k nim má potom voľný prístup?

TIP

Politika čistého stola a osobný skartovač hneď poruke vedľa neho – dokumenty na uchovanie si zamknite a papiere na vyhodenie priebežne skartujte

VAŠA KANCELÁRIA

Viete koľko kópií zostáva zabudnutých v kopírkach a ich okolí? Vytlačené informácie v obehu sa už len veľmi ťažko kontrolujú

Papiere s citliviými údajmi nepatria do makulatúry. S narýchlo načmáranou poznámkou tak niekomu môžete nechtiac odovzdať i informácie, ktoré mu nepatria do rúk

TIP

Kópiu vytlačenú v centrálnej tlačiarni si vyzdvihnite bez čakania. Ak niečo hodíte do priehradky pre makulatúru, dobre sa pozrite, čo je tam vytlačené. Majte jeden tímový skartovač v priestore kopírky. 

Potrebujete pravidelne likvidovať veľké množstvo dokumentov? Znie to lákavo zveriť celú prácu a zodpovednosť na externú firmu. Môžete sa ale spoľahnúť na absolútnu bezpečnosť? Nemôžete dohliadnuť na výsledok. Dokumenty sa zvyčajne pred zničením skladujú. Servisné spoločnosti nepreberajú zodpovednosť za zneužitie dát

TIP

Skartujte sami. Žiadne spádové zberné miesta, žiadne dlhé transporty s nekontrolovanými zastávkami; ak si budete skartovať tieto dôverné dokumenty sami, eliminujete tieto riziká. Vysokokvalitné skartovače s veľkým objemom vám budú slúžiť dlhoročne – investícia sa vám vráti.