SKARTOVAČE

VIETE, ŽE 70% VŠETKÝCH CITLIVÝCH ÚDAJOV ZOSTÁVA NA PAPIERI, KTORÝ SKONČÍ JEDNODUCHO V KOŠI NA ODPADKY ALEBO V MAKULATÚRE? RIEŠENIE JE PRITOM VEĽMI JEDNODUCHÉ: MIESTO MALÉHO ELEGANTNÉHO KOŠA NA ODPADKY POSTAVIŤ KU STOLU MALÝ ELEGANTNÝ SKARTOVAČ.

KÚPA ZARIADENIA NA NIČENIE NOSIČOV DÁT JE JEDEN ZO ZÁSADNÝCH KROKOV, AKO SYSTEMATICKY CHRÁNIŤ OSOBNÉ ÚDAJE VAŠICH KLIENTOV I ZAMESTNANCOV PODĽA PRÁVNEJ NORMY.

PREČÍTAJTE SI, PREČO POUŽÍVAŤ SKARTOVAČ A AKÝ SI OBSTARAŤ:

Ako chrániť vytlačené informácie a dáta na elektronických nosičoch?

Aký skartovač budem potrebovať do kancelárie, pre pracovnú skupinu či celú firmu?

Aký stupeň utajenia budem potrebovať? Čo znamená certifikát NBÚ?