DAJTE NÁM VEDIEŤ TU,AK SA CHYSTÁTE NA DRUPU BUDEME TAM V STÁNKOCH NAŠICH PARTNEROV

AKÝ STUPEŇ UTAJENIA POTREBUJEM?
Tu nájdete bližšie informácie a objasnenie, čo to znamená norma DIN 66399 a čo je to certifikát pre zariadenia na ničenie fyzických nosičov informácií, ktoré vydáva NBÚ SR.

METODIKA:

Štandard, ktorý je platný od roku 2012, podporuje bezpečnosť dát v podnikových procesoch, ale tiež pomáha šetriť náklady a čas. Stanovte svoju individuálnu požiadavku na ochranu podľa DIN 66399 jednoducho, najprv určením potrebnej úrovne ochrany a potom príslušnej úrovne bezpečnosti pre vás:

INTERNÉ DÁTA

Interná komunikácia, napríklad pokyny, formuláre alebo upozornenia s uplynutou platnosťou. Nepoužiteľné pre osobné údaje!

CITLIVÉ DÁTA

Ponuky, objednávky, potvrdenia
objednávky alebo dodacie listy s
údajmi o adrese.

 

ZVLÁŠŤ CITLIVÉ DÁTA

Pracovné dokumenty, údaje o
zákazníkoch, faktúry, súkromné
daňové a finančné dokumenty.

POZDĹŽNY REZ:

6 mm

4 mm

ČASTICOVÝ REZ:

6×50 mm

ČASTICOVÝ REZ:

4×40 mm

3×25 mm

TAJNÉ DÁTA

Súvahy a podnikové strategické dokumenty, stavebné dokumenty, osobné údaje.

TAJNÉ STRATEGICKÉ DÁTA

Patenty, výskumné a vývojové
dokumenty, existenčne dôležité
informácie.

 

PRÍSNE TAJNÉ DÁTA

Bezpečnostné informácie a dáta
pre armádu, veľvyslanectvá,
spravodajské služby.

ČASTICOVÝ REZ:

2×15 mm

ČASTICOVÝ REZ:

0.8×12 mm

ČASTICOVÝ REZ:

0.8×5 mm

Stupeň utajenia podľa NBÚ SR

národný bezpečnostný úrad sr podľa § 54 ods. 1 zákona č. 215/2004 vydáva na požiadanie certifikáty o stupni spôsobilosti zariadenia chrániť utajované skutočnosti. Pre jeho udelenie prechádza stroj náročnými skúškami a na základe záverečného protokolu je mu certifikát udelený. My vám pri kúpe skartovača od nás tento certifikát poskytneme. V ponuke sú vybrané modely skartovačov ideal s tromi stupňami utajenia:

DÔVERNÉ od 2016 sa necertifikuje 

Súvahy a podnikové strategické
dokumenty, stavebné dokumenty,
osobné údaje.

 

TAJNÉ

Patenty, výskumné a vývojové
dokumenty, existenčne dôležité
informácie.

 

PRÍSNE TAJNÉ

Patenty, výskumné a vývojové
dokumenty, existenčne dôležité
informácie.

Bezpečnostné informácie a dáta
pre armádu, veľvyslanectvá,
spravodajské služby.

ČASTICOVÝ REZ:

4×40 mm

3×25 mm

ČASTICOVÝ REZ:

2×15 mm

ČASTICOVÝ REZ:

0.8×5 mm